آزمایشی

معاونت پژوهش

نویسنده

معاونت پژوهش

ندارد

1 مقالات

برگزاری مسابقه ارائه خطابه علمی در برابر دوربین

مسابقه ای ارائه خطابه علمی در برابر دوربین به همت معاونت پژوهش حوزه علمیه مروی برگزار می گردد

23 آذر 1400 346 بازدید
ادامه مطلب

ایمیل خود را وارد کنید تا اخبار مدرسه را دریافت کنید

مدرسه مروی در فضای مجازی