حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

شنبه, ۲۹ شهریور , ۱۳۹۹ 2 صفر 1442 Saturday, 19 September , 2020 ساعت تعداد کل نوشته ها : 972×

برچسب » درس فلسفه اسفار

درس فلسفه-اسفار آیت الله تحریری ۱۳۹۸/۰۲/۱۰
1 سال قبل

درس فلسفه-اسفار آیت الله تحریری ۱۳۹۸/۰۲/۱۰

✅ پاسخ دوم مرحوم آخوند به اشکال وجوب بودن زمان

درس فلسفه-اسفار آیت الله تحریری ۱۳۹۸/۰۲/۰۹
1 سال قبل

درس فلسفه-اسفار آیت الله تحریری ۱۳۹۸/۰۲/۰۹

✅ اشکال بر فلاسفه درباره زمان و لزوم واجب الوجود بودن آن و پاسخ فلاسفه و اشکال مرحوم آخوند بر پاسخ فلاسفه
✅پاسخ مرحوم آخوند به اشکال وجوب بودن زمان

درس فلسفه-اسفار آیت الله تحریری ۱۳۹۸/۰۲/۰۷
1 سال قبل

درس فلسفه-اسفار آیت الله تحریری ۱۳۹۸/۰۲/۰۷

✅ دیدگاه مشهور فلاسفه درباره اتصاف واجب به برخی اعدام خاص و نقد مرحوم آخوند

درس فلسفه-اسفار آیت الله تحریری ۱۳۹۸/۰۲/۰۳
1 سال قبل

درس فلسفه-اسفار آیت الله تحریری ۱۳۹۸/۰۲/۰۳

✅ پاسخ مرحوم میرداماد به مغالطه در رابطه امکان خاص و امکان عام
✅نقض قطب الدین شیرازی بر قاعده اعمیت نقیض اخص و اشکال مرحوم آخوند بر آن

درس فلسفه-اسفار آیت الله تحریری ۱۳۹۸/۰۲/۰۲
1 سال قبل

درس فلسفه-اسفار آیت الله تحریری ۱۳۹۸/۰۲/۰۲

✅ بیان مغالطه ای در رابطه امکان خاص و امکان عام و پاسخ محقق طوسی

درس فلسفه-اسفار آیت الله تحریری ۱۳۹۸/۰۱/۲۷
1 سال قبل

درس فلسفه-اسفار آیت الله تحریری ۱۳۹۸/۰۱/۲۷

✅ تشکیکاتی در رابطه میان قضیه سالبه معدوله و موجبه محصله و پاسخ های مشهور و مرحوم آخوند در رفع ناسازگاری

درس فلسفه-اسفار آیت الله تحریری ۱۳۹۸/۰۱/۲۶
1 سال قبل

درس فلسفه-اسفار آیت الله تحریری ۱۳۹۸/۰۱/۲۶

✅ لزوم وجود موضوع و محمول در قضیه سالبه
✅تفسیر قاعده اعمیت موضوع سالبه از موجبه

درس فلسفه-اسفار آیت الله تحریری ۱۳۹۸/۰۱/۲۵
1 سال قبل

درس فلسفه-اسفار آیت الله تحریری ۱۳۹۸/۰۱/۲۵

✅ دیدگاه مرحوم آخوند درباره ماده قضایا
✅نقد نظر متاخرین در این زمینه
✅معنای جهات در قضایای سلبی از دیدگاه مرحوم آخوند

درس فلسفه-اسفار آیت الله تحریری ۱۳۹۸/۰۱/۲۴
1 سال قبل

درس فلسفه-اسفار آیت الله تحریری ۱۳۹۸/۰۱/۲۴

✅ بیان کلی مرحوم آخوند در رد و تضعیف متکلمین در باب امتناع اعاده معدوم
دیدگاه فلاسفه متقدم در باب نفی عدم رابطی و وجود رابطی در قضایای سالبه