حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

شنبه, ۲۵ اردیبهشت , ۱۴۰۰ 4 شوال 1442 Saturday, 15 May , 2021 ساعت تعداد کل نوشته ها : 1868×

برچسب » آیت الله تحریری

درس خارج اصول آیت الله تحریری ۱۳۹۷/۰۷/۱۵
2 سال قبل

درس خارج اصول آیت الله تحریری ۱۳۹۷/۰۷/۱۵

درس خارج اصول آیت الله تحریری ۱۳۹۷/۰۷/۱۵

درس فلسفه اسفار آیت الله تحریری ۱۳۹۷/۰۷/۱۴
2 سال قبل

درس فلسفه اسفار آیت الله تحریری ۱۳۹۷/۰۷/۱۴

درس فلسفه اسفار آیت الله تحریری ۱۳۹۷/۰۷/۱۴

درس خارج اصول آیت الله تحریری ۱۳۹۷/۰۷/۱۴
2 سال قبل

درس خارج اصول آیت الله تحریری ۱۳۹۷/۰۷/۱۴

درس خارج اصول آیت الله تحریری ۱۳۹۷/۰۷/۱۴

درس خارج اصول آیت الله تحریری ۱۳۹۷/۰۷/۱۰
2 سال قبل

درس خارج اصول آیت الله تحریری ۱۳۹۷/۰۷/۱۰

درس خارج اصول آیت الله تحریری ۱۳۹۷/۰۷/۱۰

درس فلسفه اسفار آیت الله تحریری ۱۳۹۷/۰۷/۰۹
2 سال قبل

درس فلسفه اسفار آیت الله تحریری ۱۳۹۷/۰۷/۰۹

درس فلسفه اسفار آیت الله تحریری ۱۳۹۷/۰۷/۰۷

درس فلسفه اسفار آیت الله تحریری ۱۳۹۷/۰۷/۰۷
2 سال قبل

درس فلسفه اسفار آیت الله تحریری ۱۳۹۷/۰۷/۰۷

درس فلسفه اسفار آیت الله تحریری ۱۳۹۷/۰۷/۰۷

درس خارج اصول آیت الله تحریری ۱۳۹۷/۰۷/۰۹
2 سال قبل

درس خارج اصول آیت الله تحریری ۱۳۹۷/۰۷/۰۹

درس خارج اصول آیت الله تحریری ۱۳۹۷/۰۷/۰۹