حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

شنبه, ۲۵ اردیبهشت , ۱۴۰۰ 4 شوال 1442 Saturday, 15 May , 2021 ساعت تعداد کل نوشته ها : 1868×

برچسب » آیت الله تحریری

درس خارج اصول آیت الله تحریری ۱۳۹۷/۱۰/۱۱
2 سال قبل

درس خارج اصول آیت الله تحریری ۱۳۹۷/۱۰/۱۱

مبحث درس : نظریات در باب رجوع قید به ماده یا هیئت در واجب مشروط

درس فلسفه-اسفار آیت الله تحریری ۱۳۹۷/۱۰/۱۰
2 سال قبل

درس فلسفه-اسفار آیت الله تحریری ۱۳۹۷/۱۰/۱۰

اشکال بر دلیل اول در اثبات وجود ذهنی و پاسخ آن
بیان دلیل دوم در اثبات وجود ذهنی
اشکال اول بر دلیل دوم

شبکه قرآن|برنامه یادخدا با حضور آیت الله تحریری ۹ دی ۱۳۹۷
2 سال قبل

شبکه قرآن|برنامه یادخدا با حضور آیت الله تحریری ۹ دی ۱۳۹۷

صحیفه سجادیه و سبک زنگی با حضور آیت الله تحریری | شبکه قرآن و معارف سیما

درس فلسفه-اسفار آیت الله تحریری ۱۳۹۷/۱۰/۰۹
2 سال قبل

درس فلسفه-اسفار آیت الله تحریری ۱۳۹۷/۱۰/۰۹

ادامه سخن ابن عربی در اثبات وجود ذهنی | فصل دوم : دلیل اول در اثبات وجود ذهنی – تصور امور ممتنع دلیلی بر وجود ذهنی

بیانات تولیت معظم مروی در ابتدای درس اسفار درباره حماسه ۹ دی
2 سال قبل

بیانات تولیت معظم مروی در ابتدای درس اسفار درباره حماسه ۹ دی

بیانات تولیت معظم مروی در ابتدای درس اسفار درباره حماسه ۹ دی

درس فلسفه-اسفار آیت الله تحریری ۱۳۹۷/۱۰/۰۸
2 سال قبل

درس فلسفه-اسفار آیت الله تحریری ۱۳۹۷/۱۰/۰۸

ادامه مقدمه دوم در اثبات وجود ذهنی
کلامی از ابن عربی در اثبات وجود ذهنی

درس خارج اصول آیت الله تحریری ۱۳۹۷/۱۰/۰۸
2 سال قبل

درس خارج اصول آیت الله تحریری ۱۳۹۷/۱۰/۰۸

نظریات در باب واجب مطلق و واجب مشروط

شبکه قرآن|برنامه یادخدا با حضور آیت الله تحریری ۲ دی ۱۳۹۷
2 سال قبل

شبکه قرآن|برنامه یادخدا با حضور آیت الله تحریری ۲ دی ۱۳۹۷

صحیفه سجادیه و سبک زنگی با حضور آیت الله تحریری | شبکه قرآن و معارف سیما

درس فلسفه اسفار آیت الله تحریری ۱۳۹۷/۱۰/۰۴
2 سال قبل

درس فلسفه اسفار آیت الله تحریری ۱۳۹۷/۱۰/۰۴

جلد یک | منهج سوم – فصل اول | اثبات وجود ذهنی