آزمایشی

حجت الاسلام سید مجید افضلی

استاد

حجت الاسلام سید مجید افضلی

                   
طلبگی را بخاطر علاقه شخصی خود انتخاب می کنند و علارقم مخالفت هایی که در مسیر بود آن را ادامه می دهند، از سال 1376 وارد حوزه علمیه مروی می شوند و بعد از 6 سال به قم می روند برای سطوع عالی و از محضر اساتید محترم آیت الله مددی ، آیت الله شب زنده دار ، آیت الله مددی و حجت الاسلام حیدری فصایی استفاده می کنند ، و  در قم حدود 9 سال در مدرسه امام باقر (ع) در کنار دروس آزاد حوزه مشغول تدریس بودند. در سال 1398 به تهران باز می گردند و در حوزه علمیه مروی تدریس را ادامه می دهند، تدریس را هم بصورت غیر رسمی از سال چهارم طلبگی آغاز می کنند و در سال های مختلف آن را ادامه می دهند.  
                    
  تحصیلاتشان تا خارج فقه و اصول است و مهم ترین اساتید ایشان :آیت الله شب زنده دار، آیت الله مددی ، حجت الاسلام  حیدری فسایی، حجت الاسلام یزدان پناه هستند.  
           
  تدریس را از سال 1380 آغاز نموده اند و دروسی که تا بحال تدریس نموده اند شامل لمعه، هدایه و نهایه الحکمه، منطق، حکمت اشراق، عقاید، مکاسب می باشد.  
           
  چند درسنامه در دروس معقول دارند  
               
  عضو مجمع عالی حکمت، دبیر گروه عقلی حوزه مروی ، تدریس در حوزه های علمیه قم و تهران ، مسئول نشست های علمی در مجمع عالی حکمت، دبیر کارگروه علوم عقلی حوزه مروی  
         
  به صورت حضوری در حوزه علمیه مروی و به صورت مجازی از طریق صفحه ها و کانال های خودشان در شبکه های اجتماعی مختلف  
 

ایمیل خود را وارد کنید تا اخبار مدرسه را دریافت کنید

مدرسه مروی در فضای مجازی