مدرسه معمار

مسجد و مدرسه حاج ابوالحسن معمار باشی در محله عودلاجان یکی از قدیمی ترین محله های تهران واقع شده است . ساختمان مدرسه در کوچه باغ پسته بیک (پسته بک)که از ابتدای کوچه امام زاده یحیی شروع و انتهای آن به خیابان ری منتهی میشود قرار دارد .

این ساختمان توسط حاج ابوالحسن معمار باشی در سال ۱۳۰۳ هجری شمسی ساخته شده است . وی علاوه بر اینکه سازنده این ساختمان می باشد ،بانی مدرسه سپهسالار نیز می باشد که این مسجد در جوار مدرسه سپهسالار تهران در میدان بهارستان قرار دارد.