حوزه علمیه مروی

مدرسه معمار

مسجد و مدرسه حاج ابوالحسن معمار باشی در محله عودالجان یکی از قدیمی ترین محله های تهران واقع شده است . ساختمان مدرسه د رکوچه باغ پسته بیک (پستابک) از ابتدای کوچه امام زاده یحیی شروع و انتهای آن خیابان ری است .

این ساختمان توسط حاج ابولحسن مهمار باشی در سال ۱۳۰۳ هجری شمسی ساخته شده است . وی علاوه بر اینکه سازنده این ساختمان می باشد ، خالق مدرسه سپهسالار که مسجد مذکور متقارن با ساخت مسجد و مدرسه سپهسالار تهران می باشد .