🚨آرایش دشمن، آرایش جنگی است.

آرایش دشمن، آرایش جنگی است.


☝️ملت و مسئولان خود را آماده کنند و وارد میدان شوند.


⚠️علی‌الظاهر آرایش جنگ نظامی ندارند؛ البته نیروهای ما حواسشان جمع است.

🔻رهبر انقلاب، صبح امروز در دیدار معلمان و فرهنگیان:
🔹️امروز دشمن از همه‌ی اطراف مشغول تهاجم است؛ از لحاظ اقتصادی، سیاسی، نفوذ اطلاعاتی و ضربه زدن در فضای مجازی؛ مخصوص این دولت فعلی آمریکا هم نیست؛ کمک این شخصی که در آمریکا سرِ کار است این است که آمریکا را عریان نشان میدهد. قبلی‌ها همین کارها را با دستکش مخملین انجام میدادند اما رئیس‌جمهور فعلی آمریکا این دستکش را درآورده و همه، آن چدن پنهان در زیر دستکش آمریکایی‌ها را می‌بینند.


🔸️آحاد مردم و مسئولین باید در مقابل این تهاجم، خود را آماده کنند و در هر زمینه‌ای که مشغول کارند، احساس مسئولیت کنند و وارد میدان شوند.

🚩آرایش دشمن، آرایش جنگی است؛ در میدانهای سیاسی، اقتصادی و فضای مجازی. علی‌الظاهر از لحاظ نظامی، آرایش جنگی ندارند که البته نظامی‌های ما حواسشان جمع است.

🔔در مقابل این آرایش جنگی، ملت هم باید آرایش جنگی بگیرد و مهم‌ترین کار، حفظ اتحاد و وحدت کلمه است. همه مراقب باشند به‌خاطر اختلاف سلیقه‌های کوچک مقابل هم قرار نگیرند چون قدرت این ملت و آن چیزی که به این کشور اقتدار میبخشد، اتحاد است. ۹۸/۲/۱۱