گزارش تصویری- برگزاری دوره آشنایی با عناصر داستان و نقد رمان

 

اولین دوره آشنایی با عناصر داستان و نقد رمان در مدرسه علمیه مروی برگزار شد.

 

این جلسه در روز دوشنبه دوازدهم آذر ماه ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۰۰تشکیل شده و جمعی از طلاب مدرسه علمیه مروی و هم چنین طلاب سایر مدارس علمیه تهران در آن شرکت کردند.

اهم مباحث مطروحه در جلسه اول کلاس استاد شاکری:
۱- بیان ضرورت پرداختن به داستان و روایت در این برهه زمانی
۲- بیان اهداف برگزاری این دوره
۳- تعریف و تبیین مفاهیم داستان و داستان نویسی
۴- اشاره به آراء و نظرات در خصوص امکان یا عدم امکان آموزش داستان نویسی و بیان دلایل موافقان و مخالفان آموزش داستان نویسی
۵- اشاره به رویکردهای کلی در امر آفرینش اثر هنری

۶- معرفی مهمترین آثار در زمینه آموزش داستان نویسی و عناصر و ارکان آن