کنوز المطالب فی کشف رموز المکاسب

این شرح توسط استاد حوزه ودانشگاه حجت الاسلام و المسلمین محمد مهدی اسلامی نوشته شده است. در بخشی از مقدمه کتاب چنین آمده است: این شرح بنحوی نگاشته شده که تمامی طلاب، فضلا و محققین (از مبتدی و سطح گرفته تا درس خارج) از آن بهرمند شوند. در این کتاب سعی بر این بوده است تا با افزودن برخی مسائل مُستحدَثه (مسائل نوین امروزی) به مناسبت بحث، سعی ما براین بوده تا این شرح، حلقه‌ای ارتباطی بین مکاسب و مسائل جدید، پدید آورد. و بدون اغراق، باید گفت: شرح حاضر، تدریس و تحصیل مکاسب را دچار تحوّل خواهد ساخت. و تاکنون شرحی با این دقّت در جزئی‌ترین نِکات عبارات مکاسب، نگاشته نشده است.