کتاب احکام جشن و سرور

برپایی مجالس شادی از قبیل مجالس ازدواج ، تولد و … از جمله فرصتهایی است که معمولا مردم در اجتماعات و مناسبت‌هایشان از آن سوء استفاده می¬کنند و از آنجا ‌که به ضوابط شرعی که مراعاتش لازم است توجه نمی‌کنند در معرض خطر و ارتکاب معاصی و درنتیجه برانگیختن خشم الهی قرار می‌گیرند و در مقابل، شناخت ضوابط و ترویج روش‌های سالم باعث کمتر شدن این خطرها و تبدیل شادی به شادی حقیقی دائمی در دنیا و آخرت می گردد.

در این کتاب به بیان مجلس شادی از نظر دین اسلام پرداخته شده  و به مهم‌ترین قوانینی که باید در شکل برگزاری مجالس مراعات شود پاسخ داده شده است.