نصیحت امام صادق به اصحاب

حضرت صادق علیه‌السلام به اصحاب خود رساله‌ای را انشاء فرمودند و توصیه نمودند که همواره به همراه داشته باشند و در سجاده خود قرار دهند و هر روز جهت تنبه و تذکر به آن رجوع کرده، مطالعه و عمل نمایند.

« وَ عَلَیْکُمْ بِالدَّعَهِ وَ الْوَقَارِ وَ السَّکِینَه »

ترجمه: بر شما باد رعایت وقار و آرامش
حضرت امام صادق (ع) در این فراز مومنین و شیعیان را به داشتن طمأنینه، وقار، سکینه و آرامش در زندگی سفارش می‌فرمایند. 
وقار یکی از اوصاف مومن است؛ یعنی سعی می‌کند همواره در هر امری که وارد می‌شود با تامل و ملاحظه شرایط، در آن وارد شده و آن را انجام داده یا ترک کند.

مومن هیچ گاه در امور عجله ندارد به گونه‌ای که حالت عجله، طمانینه و وقار شخص را از او بگیرد.
البته همان طور که به ما سفارش فرموده‌اند سرعت در کار نیک مطلوب است. اما باید سرعت با وقار همراه باشد. یعنی انسان در هر امری که وارد می‌شود شرایط آن را مراعات کرده و از آن غفلت نکند.