واحد آموزش پژوهش

پژوهش


واحد آموزش پژوهش

با توجه به اینکه رسیدن طلاب به مرحله پژوهش و نوآوری در علوم دینی مستلزم کسب مهارت های نگارشی و پژوهشی، علاوه بر تحصیل توانمندی های علمی در دروس حوزوی است و رسیدن به این مهارتها و توانمندیها نیازمند کاربست مهارت هاو فنون نگارش و پژوهش در یک فرایند آموزشی مستمر است، از این رو یکی از مهمترین برنامه های معاونت پژوشه در راستای رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده، اجرای آموزش های مختلف برای طلاب در زمینه های ذیل است:
برگزاری کلاس‎ها و کارگاه‎های آموزش مهارت‎های پژوهشی
برگزاری دوره‎های سیر مطالعاتی و تلخیص آثار (آموزش ضمن تحقیق ریز مهارتهای پژوهشی؛ ویژه طلاب پایه ۱-۳[۱])
تهیه جزوات آموزشی و کمک آموزشی در امر پژوهش
برگزاری آموزش های غیر مستقیم مهارتها، (آموزش ضمن تحصیل)
برگزاری دوره آموزش نقد اثر و داوری مقالات[۲] (ویژه اساتید)
برگزاری دوره‎های تربیت محقق و مدرس پژوهش(ویژه اساتید)

اهداف کلی اجرای برنامه‌های آموزشی:
تربیت طلاب پژوهشگر
فعلیت‌‎بخشی به ظرفیت‎های بالقوه پژوهشی در طلاب
بهینه‌سازی و تقویت فرایند ارائه تکالیف پژوهشی در هر پایه تحصیلی
دانش‎افزایی و مهارت‎افزایی اساتید موجود
تربیت اساتید و مربیان پژوهشگر
[۱] . آموزش ضمن تحقیق، بخشی از آموزش غیر مستقیم طلاب است که به صورت شرکت در مسابقات مقاله نویسی یا تلخیص مقالات و کتب و یا شرکت در فعالیتهای علمی برای تولید نشریه و یا حضور در نشست های علمی تحقق پیدا می کند.
[۲] . مراد از آموزش های ضمن تحصیل، هدایت فعالیت های کلاسی یا تکالیف دانش آموزان به سمت انجام ریز مهارتهای مقدماتی پژوهش در همان ماده درسی است که آموزش می بینند به طور مثال مهارت خلاصه نویسی ، چکیده نویسی، گسترده نویسی، مقایسه، غنی سازی و … از این قبیل هستند.