مراسم دسته عزاداری حوزه علمیه مروی

یکشنبه۳۰دی ماه مصادف با
روز شهادت حضرت زهرا(سلام الله علیها) یکشنبه۳۰دی ماه مصادف با
روز شهادت حضرت زهرا(سلام الله علیها)

شروع مراسم دسته ی عزاداری
ساعت ۱۰ صبح از مقابل مسجد مروی