مراسم جز خوانی ماه مبارک رمضان

مراسم جز خوانی ماه مبارک رمضان

همه روزه بعد از نماز ظهر و عصر

به همراه تبیین و تفسیر آیات قرآن کریم

مکان : مسجد حوزه علمیه مروی