مجله علمی– فرهنگی پیام مروی

 

انتشار مجله علمی – فرهنگی پیام مروی

معاونت پژوهش مدرسه علمیه مروی به منظور ایجاد روحیه‌ و انگیزه‌ تحقیق‌ در بین طلاب، ایجاد فضای نقد و نظر، کمک به ارتقای موقعیت پژوهشی طلاب صاحب قلم و نیز فراهم شدن فضای آموزش ضمن تحقیق، اقدام به راه اندازی کارگروه انتشار مجله علمی – فرهنگی پیام مروی از مهرماه سال جاری نموده است. کار گروه مورد نظر پس از برگزاری جلسات مقدماتی و تعیین وظایف هر یک از اعضای نشریه، اقدام به تهیه و انتشار مجله پیام مروی در قالب فصلنامه نموده است که نخستین شماره این مجله به فضل خدای متعال اوائل آذرماه از چاپ خارج می شود.