مجله علمی فرهنگی پیام مروی

اولین نشریه علمی فرهنگی اطلاع رسانی حوزه علمیه مروی به همت معاونت پژوهش مروی به چاپ رسید ، این مجله از ابتدای سال تحصیلی جاری آغاز به کار کرده و شماره نخست آن در زمستان سال۱۳۹۷ به چاپ رسید.

اعضای تحریریه نشریه پیام مروی:

لینک مجله پیام مروی:

مجله علمی فرهنگی پیام مروی