شبکه قرآن|برنامه یادخدا با حضور آیت الله تحریری ۹ دی ۱۳۹۷

صحیفه سجادیه و سبک زنگی با حضور آیت الله تحریری | شبکه قرآن و معارف سیما