سخنرانی معاونت آموزش

حجه الاسلام ولمسلمین پیرزاده ، معونت جدید آموزش مدرسه مروی در این مراسم به ایراد سخنرانی پرداختند .