رونمایی از مجله علمی فرهنگی پیام مروی

 ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۷ پس از جلسه اخلاق حضرت آیت الله تحریری، از مجله علمی فرهنگی پیام مروی که به همت معاونت پژوهش حوزه علمیه مروی و طلاب محترم  به اتمام رسیده بود، رونمایی شد . این شماره نخستین شماره نشریه پیام مروی می باشد که در اختیار طلاب مروی قرار گرفته است . برای تسهیل دسترسی به این مجله لینک آن درصفحه زیر قرار داده شده است.

مجله علمی فرهنگی پیام مروی