دیدار مدیر مرکز جامعه المصطفی لندن و جمعی از مدرسین و طلاب تشکل های شیعی با آیت الله تحریری

جمعی از مدرسین و طلاب تشکل های شیعی مقیم کشورهای انگلستان – هند – سوئد ، به همراه مدیر مرکز جامعه المصطفی لندن با حضور در حوزه علمیه مروی با آیت الله تحریری دیدار کردند