دیدار آیت الله محمدی عراقی(تولیت حوزه علمیه صدر) با آیت الله تحریری

آیت الله محمدی عراقی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو مجلس خبرگان رهبری،

و تولیت موقوفه ی صدر و همچنین ریاست هیئت امنای مجتمع حوزه ای صدر(مشکوه)

با حضور در حوزه علمیه مروی با آیت الله تحریری دیدار کردند.