دومین نشست نقد و بررسی نظریه ضرورت و روش تنقیح و اصلاح اصول فقه برگزار شد

دومین نشست نقد و بررسی نظریه ضرورت و روش تنقیح و اصلاح اصول فقه

در روز چهاردهمین اردیبهشت ماه برگزار شد

و حجت الاسلام توده فلاح به تبین و بررسی این نظریه پرداختند.