درس فلسفه-اسفار آیت الله تحریری ۱۳۹۸/۰۱/۱۸

اسفار:
ج۱،مرحله ثانیه،فصل هشتم: امتناع اعاده معدوم
خلاصه:
✅ استدلال اول بر امتناع اعاده معدوم و اشکال متکلمین به آن و پاسخ مرحوم آخوند
✅استدلال دوم بر امتناع اعاده معدوم و اشکالات تفتازانی به آن و پاسخ مرحوم آخوند