آیت الله علیرضا تقوایی(دام عزه)

 

 

آیت الله علیرضا تقوایی در سال ۱۳۴۰ در اراک به دنیا آمدند و در سال ۱۳۵۵ به تهران مهاجرت نمودند و همان جا دیپلم ریاضی فیزیک را اخذ کردند. سپس قسمت اعظم تحصیلات حوزوی را در تهران و بعضی را در قم گذراند.

حضرات آیات سید جواد حسینی، قبله ای، اعتمادی، وجدانی و… از اساتید مهم سطح یک و دو ایشان بودند.

ایشان در  مدارس علمیه شیخ عبدالحسین، آیت الله مجتهدی، حوزه شهید بهشتی،  مدینه العلم آیت الله العظمی خویی در قم تحصیل کرده اند.

ایشان دروس خارج را نزد اساتید عظامی چون: حضرت آیت الله غلامرضا رضوانی، حضرت آیت الله جعفری اراکی و حضرت آیت الله مهدوی کنی گذراندند.

آیت الله تقوایی در طول سالهای ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۵ متناوباً به جبهه های غرب و جنوب اعزام گردیده است و با حضور در صحنه های دفاع حق علیه باطل توفیق خدمتگزاری به اسلام را داشته اند.

 

نحو وصرف ، جامع المقدمات، سیوطی ، مغنی، منطق، حاشیه ملا عبدالله، المنطق مظفر (ره)معالم ، شرح لمعه، اصول فقه، بدایه ونهایه، رسائل، مکاسب، کفایه،درس خارج فقه واصول( خارج فقه الطهاره، القضاء)، خارج اصول(بحث الفاظ،اصول عملیه) از جمله دروسی است در کارنامه پانزده سال تدریس ایشان در مدارس امام رضا (ع) و حوزه علمیه مروی دیده می شود.

آیت الله تقوایی  در زمینه های عرفان، منطق، ادبیات، فقه و اصول تالیفاتی دارند لیکن تاکنون موفق به طبع آنها نگردیده اند.