جهاد ادامه دارد…

روایتی کوتاه از جهادگران حوزه علمیه مروی از تهران تا پلدختر و خوزستان