بررسی و تحلیل ملاک های طلبه انقلابی از منابع دینی

عنوان مقاله:

بررسی و تحلیل ملاک های طلبه انقلابی از منابع دینی

 

نگارنده: احمد بهبهانی

بسم الله الرحمن الرحیم

چکیده

موهبت انقلاب اسلامی از الطاف بزرگ خداوند به ملت ایران است. حوزه های علمیه و روحانیون مبارز، یکی از عوامل مهم در شکل گیری این انقلاب بودند که تا پای جان ایستاده و این انقلاب را برپا نموده اند، حال  اگر انقلاب بخواهد مستمر بماند باید طلاب و حوزه های علمیه انقلابی بمانند و از مسیر  انقلاب منحرف نشوند لیکن گاهی نشانه هایی از انحراف دیده می شود. از این جهت سعی شده است در مقاله، پس از تعریف حوزه انقلابی، ملاک های اصلی یک طلبه انقلابی از قبیل خود سازی ، تقویت بنیه علمی و دخالت در امور سیاسی مورد بررسی قرارداده شود و این ملاک ها چون ریشه دینی دارند با استفاده از کتاب، سنت و عقل  به اثبات رسیده است.

مقدمه

یکی از مهمترین نهادهایی که در شکل گیری انقلاب اسلامی ایران تاثیر به سزایی داشته، حوزه های علمیه و روحانیون مبارز بوده اند؛ مقام معظم رهبری(حفظه الله) در دیدار با مجمع نمایندگان طلاب نیز فرمودند : «انقلاب توسط طلاب حوزه علمیه فراگیر شد و اگر حوزه نبود این انقلاب فراگیر نمی شد»(۲۵/۱۲/۹۴)، طبق فرمایشات ایشان لازمه حفظ انقلاب و حرکت صحیح و سریع این است که مردم آرمان ها و اهداف را به خوبی بشناسند. حال در اینجا چند سوال پیش می آید که چه کسانی باید این آرمان ها را برای مردم تبیین کنند؟ این افراد از چه طریقی می توانند آرمان ها و مبانی را نشر بدهند و چه ویژگی هایی باید داشته باشند؟ پر واضح است وظیفه تبیین آرمان ها بر دوش بزرگان و خبرگان جامعه است که یکی از آنان، طلاب علوم دینی هستند که مبانی انقلاب دینی را به درستی آموخته و از راه تبلیغ، تبیین اهداف می نمایند. اما ما در این نوشته در بیان این هستیم که شاخصه های کسانی که  تبیین اهداف صحیح انقلاب را می کنند بررسی نماییم.

در جریان تحقیق این موضوع، به مقالات و نوشته های زیادی برخوردیم؛ اما نوع تحلیل و شناخت دهی در مقاله ای که تلاشش تبیین  ملاک های طلبه انقلابی در باب اخلاق سیاسی است را نیافتیم، از این جهت برآن شدیم که با دسته بندی و تحلیلی نو شاخصه هایی را در جریان سیاست دینی برشماریم.

طلبه انقلابی آن طلبه ای است که به تهذیب نفسش به عنوان اولویت ردیف اول نگاه می کند، به درس و بحث خود به عنوان یک تکلیف می نگرد و در عین حال جهت و منش او انقلابی است. آیا این درست است شخصی خود سازی و کسب علم را که یکی از دو بال طلبه است رها کند و فقط به بعضی از مبانی انقلاب مانند استکبار ستیزی و دفاع از ولایت فقیه و… بپردازد؟ چنان که خیلی ها چنین توهم می کنند؛ آیا درست است شخصی تمام وقت خود را صرف خود سازی و علم و تدریس کند و کاری به مسایلی که در اطراف او می گذرد و مربوط به اسلام و انقلاب است نداشته باشد و در هیچ اموری دخالت نکند؟ هیچ کدام از این دو رویکرد صحیح نیستند؛ زیرا شخصی  که خودسازی نکرده باشد و وارد عرصه سیاست و کار های فرهنگی شود به زعم خود در حال سود رسانی است، در واقع  ضربه ای  بزرگ به انقلاب  می زند، اما کسی که علم و تقوا را داشته باشد ولی در هیچ اموری دخالت نکند و کاری به اطراف  نداشته باشد و نتواند دشمن و غیر دشمن را تشخیص دهد، سود و فایده ی چشم گیری را

نمی تواند در گسترش اسلام و انقلاب داشته باشد. از این جهت مشخص است که تهذیب نفس و علم همراه با شاخصه های انقلابی می تواند موثر باشد.

اما راهکاری که به ذهن می رسد و ان شالله در ادامه بحث، بیشتر مبرهن می گردد این است که طلبه انقلابی در مرحله اول به خودسازی و تقوا بپردازد و در مرحله بعد به درس و بحثش به عنوان یک تکلیف شرعی نگاه کند و سپس منش او یک منش انقلابی باشد.

 

انقلاب:

انقلاب در لغت به معنای دگرگون شدن و زیر و رو شدن می باشد.(فرهنگ لغت معین ص۲۰۸) و همچنین در بعضی کتب این واژه به معنی واژگون شدن و دگرگونی  و برگشتن از کار یا حالتی به کار رفته است.(کتاب غیاث اللغات ص۳۸۱)

اما در اصطلاح چون انقلاب به معنی واژگون شدن دین، اجتماع، فرهنگ و سیاست یک ملت وکشور است، لذا تعریف هایی که از انقلاب می کنند متفاوت می باشد. انقلاب در مفهوم سیاسی از نگاه ها نا آرنت عبارت است از جانشینی ناگهانی و شدید گروهی که حکومت را در دست نداشته اند به جای گروه دیگری که قبلا گروه سیاسی و اداره کشور را در اختیار داشته اند می باشد. (ترجمه عزت الله فولاد وند تهران انتشارات خوارزمی ص۶۵)و انقلاب در مفهوم جامعه شناسان از نگاه ریمون آرون عبارت است از باز یافتن ترکیب علل عمومی و علل فرعی که تار و پود رویدادها را به هم می بافند. (مراحل اساسی اندیشه در جامعه شناسی ترجمه باقر پرهام ص۳۰۳) و انقلاب در مفهوم دینی از دیدگاه شهید مطهری عبارت است از یک عصیان و یک طغیان در یک جامعه علیه نظام حاکم مسلط بر جامعه. (انقلاب اسلامی ص۱۲۶)و از دیدگاه علامه مصباح انقلاب به معنای تحول سریع، شدید و بنیادی ای که بر اثر طغیان عموم مردم در اوضاع و احوال سیاسی جامعه روی می دهد و در نتیجه، یک نظام سیاسی، حقوقی و اقتصادی جای خود را به نظام دیگری می دهد. (جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن ص۳۶۹).

پس انقلاب در یک دید کلی، به معنای تغییر یافتن اوضاع و احوال یک مجموعه، کشور و یا ملت است، همانطور که در کشور خودمان مشاهده کردیم در سال۵۸، مردم  همراه با روحانیون مبارز علیه حکومت وقت  قیام کردند و این قیام باعث دگرگونی هایی در باب سیاست، اقتصاد و فرهنگ کشور شد؛ به مجموعه این قیام، همراه با تغییرات و دگرگونی ها، انقلاب گفته می شود.

انقلابی بودن:

در بحث مفهوم و ماهیت انقلاب ذکر شد که انقلاب به معنای دگرگونی و تحول می باشد، حال خود این دگرگونی و تحول به دوگونه است. اول دگرگونی در وجود خود و بعد از آن، دیگران را دگرگون کند و به همین علت، شخصی که انقلابی است باید در وجود خودش دگرگونی و انقلاب صورت گرفته باشد و بتواند دیگران را منقلب و دگرگون کند. حال به چنین شخصی، انقلابی صدق می کند. اگر شخصی در وجودش انقلاب و دگرگونی صورت نگیرد و دیگران را منقلب کند به چنین شخصیتی عنوان انقلابی اطلاق نمی شود و همچنین اگر شخصی در وجودش دگرگونی صورت گرفته باشد ولی دیگران را منقلب نکند و اهمیتی به متحول کردن دیگران ندهد باز هم اطلاق انقلابی به چنین شخصی اشتباه است.

پس با توجه به مطالب بالا متوجه می شویم که انقلابی بودن ویژگی هایی دارد که ما به صورت مختصر به چند ویژگی اشاره می کنیم. اول اینکه با بصیرت باشد، یعنی آگاه باشد انقلاب اسلامی که شکل گرفته است به خاطر غیر قانونی بودن حکومت قبل است و نیز بداند این انقلاب با ریخته شدن خون بسیاری از علما و شهدا برپا شده و قدر آن را بداند و دلسوزانه نسب به آن عمل کند. دوم اینکه ساده زیست باشد و اشرافی زندگی نکند، یعنی اینکه نباید شاهانه زندگی کند و در همین رابطه امام راحل فرمودند:( اگر بخواهید بی‌خوف و هراس در مقابل باطل بایستید و از حق دفاع کنید و ابرقدرتان و سلاح‌های پیشرفته آنان و شیاطین و توطئه‌های آنان در روح شما اثر نگذارد و شما را ازمیدان به در نکند خود را به ساده زیستن عادت دهید و از تعلق قلب به مال و منال و جاه و مقام بپرهیزید…»(صحیفه نور جلد۱۹ ص۱۱).سوم اینکه نباید از مردم دور باشد، یعنی خود را از مردم جدا نکند و تاخته ی جدا بافته نباشد، باید با مردم تعامل و ارتباط نزدیک داشته باشد. چهارم اینکه روحیه ی استقلال طلبی داشته باشد، یعنی نباید به قدرت های پوشالی دل ببندد و از آنها ترس و حراسی داشته باشد و امام خمینی(ره) در بیانی، علت استقلال کشور و وابسته نبودن به دیگران را بیان

می کنند و می فرمایند (اگر دخالت اجانب خصوصاً امریکا، شوروی، انگلیس وجود داشته باشد، هر رژیمی که روی کار بیاید تنها آلتی خواهد بود برای عقب نگهداشتن ملت و ادامۀ بدبختی‌ها و محرومیت‌ها از یک طرف، و چپاولگری‌ها و قلدری‌ها از طرف دیگر. عوض شدن مهره‌ها گرچه ممکن است موقتاً اوضاع را بهتر از حال حاضر کند، ولی تأثیری در سرنوشت ما ندارد، زیرا تمام بدبختیها و گرفتاری‌های مسلمین از دخالت اجانب در مقدرات آنان است. (صحیفه نور جلد۲ ص ۱۱۳). پنجم اینکه حرف خودش را صریح بیان کند، نه اینکه یک کلمه بگوید و معنای دیگری از آن اراده کند و مقام معظم رهبری(حفظه الله)در مورد صریح سخن گفتن، خود را شخصیتی انقلابی  معرفی میکنند و می فرمایند:( من دیپلمات نیستم، من انقلابی‌ام، حرفم را صریح و صادقانه می‌گویم. دیپلمات یک کلمه‌ای را می‌گوید، معنای دیگری را اراده می‌کند. ما صریح و صادقانه حرف خودمان را می‌زنیم؛ ما قاطع و جازم حرف خودمان را میزنیم)(۱۹/۱۱/۱۳۹۱). ششم اینکه نترس و شجاع باشد، یعنی از مبانی انقلاب صریح و بدون رودربایستی دفاع کند و از تهدید های دشمن نترسد و همچنین مقام معظم رهبری(حفظه الله) در دیدار رییس جمهور و هییت وزیران فرمودند:( باید در هر شرایطی در اتخاذ مواضع انقلابی صراحت داشت و صریح و بدون رودربایستی، در مقابل دشمن مواضع انقلاب و مبانی امام بزرگوار را بدون ترس و خجالت بیان کرد)(۴/۶/۱۳۹۴)

این موارد از ویژگی های یک شخص انقلابی است که باید در همه حال، این ملاک ها را داشته باشد.

طلبه انقلابی:

 بعد از توضیح و مبرهن ساختن ماهیت انقلاب و انقلابی بودن، به اصل بحث که طلبه انقلابی و ملاک های طلبه انقلابی است می پردازیم.

درتعریف طلبه انقلابی اینچنین آمده است، آن طلبه ای است که به تهذیب نفسش به عنوان اولویت ردیف اول نگاه

 می کند، به درس و بحثش به عنوان یک تکلیف می نگرد و جهت و منش او انقلابی است.(مجله خط۲۲۹)

نوعا در تعریف طلبه انقلابی به کلیشه رایج علم و تقوا استناد می شود و به عنوان دو بال پرواز، بر آن تاکیید می شود، پس علم و تقوا جز لاینفک یک طلبه انقلابی است. اما به چه علت طلبه انقلابی باید رویکرد و منش انقلابی داشته باشد؟ در جواب باید بگوییم که، اگر یک طلبه ای اعلم علما و افقه فقها باشد و در خودسازی و تقوا مثل و مانندی نداشته باشد ولی منش انقلابی مانند بصیرت، شناخت عمیق دشمن، استکبار ستیزی و… نداشته باشد نمیتواند برای دین و انقلاب اسلامی طلبه ای مفید و مثمر ثمر باشد.

بعد از اینکه ماهیت طلبه انقلابی واضح و مبرهن گشت در مرحله بعد ملاک های طلبه انقلابی را مورد بررسی قرار می دهیم.

 

ملاک های طلبه انقلابی:

۱_فردی:

الف: رویکرد اخلاق مداری:

۱_ خود سازی:

یکی از مهمترین وظایف طلاب علوم دینی تبلیغ دین، تبلیغ معارف اهل بیت(ع)، باید ها و نباید های دین می باشد. این  جمله معروف است ، آن سخن کز دل برآید لاجرم بر دل نشیند؛ فردی که می خواهد دیگران را به خوبی ها سوق دهد و آن ها را دگرگون کند ابتدا باید خود باید ها و نباید ها را رعایت کند تا سخن او در قلب مخاطب و شنونده تاثیر داشته و مخاطب را دگرگون سازد. در این رابطه امام علی (ع) در نهج البلاغه می فرمایند:(من نصب نفسه للناس اماما فعلیه ان یبدا بتعلیم نفسه قبل تعلیم غیره- کسی که پیشاهنگ، پیشوار و جلودار جمعیتی می شود، اول باید خود را آماده کند.(نهج البلاغه حکمت۷۳)، طبق این سخن امام علی (ع) لفظ (اماما) بیان گر این نکته است، هر کس که خود را پیشوا و رهبر  گروهی قرار دهد، ابتدا باید خود را آماده کند. طلاب انقلابی نیز در حال حاضر پیشوا، رهبر و هدایتگر دینی مردم هستند پس باید خودسازی و تهذیب نفس را اولویت خود قرار دهند وگر نه نمی توانند هدایتگر خوبی باشند. طلبه ای که انقلابی است نباید بگذارد این دروس حوزوی بین خود و خدای او حجاب شوند، بلکه این دروس باید مقدمه ای برای رسیدن به خدا باشند و در صفحه اول جامعه المقدمات نیز آمده است که «اول العلم معرفه الجبار»یعنی اولین چیزی که انسان باید از علم فرا گیرد این است که خدای خود را بشناسد. و در این باره امام خمینی(ره) خطاب به طلاب میفرمایند:«تحصیل علوم حوزوی مقدمه تحصیل نفس و تحصیل فضایل، آداب و معارف الهیه می باشد. تا پایان عمر در مقدمه نمانید و نتیجه را رها سازید».(جهاد اکبر،ص ۱۹ا)؛ شخصی که خودسازی نکرده باشد و بخواهد وارد اجتماع و مردم شود یقینا به جای اینکه بخواهد تاثیر مثبت و مطلوبی داشته باشد ضربه و زیان بیشتری خواهد داشت و در صحیفه ی امام خمینی(ره) نوشته شده است که فرموده اند:«گر خدایی نخواسته عالمی مهذب نباشد، اگر خدایی نخواسته عالمی آن طوری که اسلام می خواهد نباشد، این ضررش از نفعش بیشتر است».(صحیفه امام جلد ۲ ص۳۷)خدا نکند که طلبه یا عالمی تهذیب نفس نکرده باشد چون اگر رفتار و عمل ناروایی را مردم از او ببینند از روحانیت و اسلام بیزار می شوند. پس خودسازی و تهذیب نفس بسیار حایز اهمیت است و مقام معظم رهبری در دیدار طلاب استان فارس فرمودند:( اگر یک فهرستی از مسیولیت ها تهیه شود، سر لوحه این فهرست عبارت است از خود سازی.(دیدار علما و طلاب استان فارس۱۱/۰۲/۱۳۸۷)

پس با توجه به مطالبی که بیان شد خود سازی و تهذیب نفس از شاخصه های طلبه انقلابی می باشد، طلبه انقلابی اگر تهذیب نفس نداشته باشد نمی تواند به خوبی در امر مهم تبلیغ نقش ایفا کند و همچنین نمی تواند دیگران را متحول و دگرگون کند و قبلا ذکر کردیم دگرگون کردن و متحول کردن دیگران، جز لاینفک انقلابی گری است.

۲_پرهیز از تجمل گرایی و اشراف گری:

عدم اشراف گری و نفی زندگی شاهانه از آن دسته آرمان هایی بوده که انقلاب اسلامی به دنبال خود داشته است. و از ابتدا با چنین صفت رزیله ای در حال مبارزه بوده است. مردم هم توانستند با تکیه بر روحانیون مبارز، حکومت پهلوی را که ریشه در اشراف گری و شاهانه زندگی کردن داشت و جشن های پادشاهی میگرفت کنار بزنند و حکومت و انقلاب اسلامی را تشکیل بدهند که ریشه در سالم زندگی کردن و ساده زیستن دارد و تا به حال رهبرانی هم که داشته است همه ساده زیست و زندگی و سیره ای همچون اهل بیت(ع) داشته اند. پس طلبه ی انقلابی باید اعتقاد به این داشته باشد که انقلاب تشکیل شده بر مبنای  نفی اشراف گری و تجمل گرایی است، تا بتواند این اعتقاد را به دیگران منتقل کند و لازمه ی این انتقال و گسترش اعتقاد این است که خود طلبه با این صفت در درون خود مبارزه کرده باشد و این تجمل گرایی را از خود و زندگی دور کرده باشد تا  بتواند دیگران را به ساده زیستی سوق دهد. در غیر این صورت شامل این سخن گهربار  امام علی(ع)می شود که فرمودند:(لعن الله الآمرین بالمعروف التارکین له و الناهین عن المنکر العاملین به- خدا لعنت کند کسانی را که امر به معروف می کنند ولی خود معروف را ترک میکنند و نهی از منکر میکند ولی خود به منکر عمل می کند). (نهج البلاغه خطبه۱۲۹)

پس اگر طلبه ای مردم را از این منکر یعنی تجمل گرایی نهی کند ولی خود، شخص تجمل گرا و اشراف گری باشد اول اینکه طبق سخن مولا علی (ع) مورد لعن خدا واقع می شود وهمچنین سخنش در قلب مردم اثر مطلوب ندارد ودر نتیجه مردم نیز طلبه ای که خود را متعلق به انقلاب می داند و خود را طلبه انقلابی می خواند مورد مذمت قرار میدهند، زیرا کسی که خود را انقلابی می خواند باید پایبند به اهداف و مبانی انقلاب نیز باشد، نه اینکه خود تارک این مبانی باشد. پس از بیان مطالب بالا روشن و مبرهن گشت که شاخصه های یک طلبه انقلابی نفی تجمل گرایی و اشراف گری

می باشد و گرنه، شخصی که اشراف گر و تجمل گرا می باشد نمی توان او را انقلابی نامید.

۳_مراقبت بر ظلم نکردن:

یکی از ویژگی های دیگر طلاب انقلابی این است که مراقب باشند به دیگران ظلم نکنند، کسی را آزار ندهند و به کسی توهین نکنند. طلاب انقلابی باید مواظب باشند که در حرف زدن و یا نوشتن، با کسی که مخالف آنهاست از جاده ی حق تعدی و ظلم و تجاوز نکنند. پیامبر اکرم(ص) نیز در مورد ظلم به دیگران فرمودند:« بَغىُ یَصرَعُ الرِّجالَ وَ یُدنِى الآجالَ- ظلم و تجاوز، انسان را زمین مى زند و مرگ ها را نزدیک مى سازد»(تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص ۳۴۵ ، ح۷۹۳۷ )

طلاب انقلابی باید بر روی مبانی انقلاب که یکی از آن ها مبارزه با ظلم است پایبند باشند و لازمه ی این پایبندی این است که خودشان به دیگران ظلم نکنند،حقوق دیگران را رعایت کنند و نگذارند ظالمی به زیر دستی ظلم کند و حق او را پایمال کند. حال چگونه تصور می شود طلبه انقلابی ای که خود پرچم دار مبارزه با ظلم است به دیگران ظلم کند و دیگران از امنیت کافی در کنارش برخوردار نباشند. مگر امام علی(ع) نفرموده اند:(خیر الملوک من امات الجور و احیی العدل_بهترین فرمانروا کسی است که ظلم را از بین ببرد و عدل را زنده کند(غررالحکم و دررالکلم ج ۳ ص ۴۳۱ ح ۵۰۰۵)، آیا در حال حاضر کسی غیر از طلاب انقلابی فرمانروای دینی مردم هستند؟ پس اگر میخواهند جز بهترین فرمانرواها باشند نباید به دیگران ظلم کنند وبگذارند ظالمی به کسی ظلم کند.

در نتیجه طلاب انقلابی که برای تبلیغ دین و پایداری انقلاب هستند نباید با ظلم کردن و توهین به دیگران علی الخصوص علما ومراجع بزرگوار شیعه، چهره و وجه ی خوب انقلاب و انقلابی گری را  خراب کنند. بنابراین اگر طلبه ای به هر نحوی دیگران را اذیت کند و به دیگران ظلم کند نمی توان چنین طلبه ای را انقلابی خواند.

۴_احساس مسولیت:

خداوند متعال در قرآن کریم می فرمایند:« َیَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن یُتْرَکَ سُدًى-آیا انسان گمان مى‏کند بى‏هدف رها مى‏شود».(قیامت آیه ۳۶) این آیه بیانگر این نکته است که خلقت انسان ها بی هدف و لغو نبوده و با مردن زندگی انسان پایان نمی یابد و در دنیایی دیگر به حساب و اعمال انسان ها رسیدگی می شود. وقتی بحث از هدف به میان می آید و طبق آیه متوجه شدیم که دنیا بی هدف نیست و دارای یک هدف مشترک برای همه انسان هاست. پس در ذهن انسان شاید این سوال پیش بیاید که آن هدف که از آیه فهمیده می شود چیست؟ و چطور می شود به این هدف رسید؟ در همین جا است که انسان متوجه می شود، باید در قبال این هدف و رسیدن به آن یک سری کارها را انجام بدهد و همین تمایل انسان برای رسیدن به هدف، یک مسیولیتی را به دوش انسان می اندازد یعنی خود را برای رسیدن به هدف در مقابل کارهایی مسیول می کند که باید حتما این کار ها را انجام دهد تا به آن هدف برسد، به این رویداد، مسیولیت پذیری گفته می شود.

اما چرا باید یک طلبه انقلابی احساس مسیولیت کند و مسیولیت پذیر باشد؟ در جواب باید بگوییم در تعریف طلبه انقلابی گذشت که، طلبه انقلابی از مهمترین هدف ها برای او محقق شدن اهداف انقلاب بوده است،و در استدلال بالا ذکر کردیم، وقتی شخصی بخواهد به یک هدفی  برسد باید خود را ناچارا به لوازمی ملتزم کند، و اگر خود را ملتزم به آن لوازم نکند آن اهداف محقق نمی شود پس طلبه انقلابی مجبور است به خاطر عقایدی که به نظام و انقلاب دارد و میخواهد این انقلاب به کمال و اهداف برسد پس باید مسیولیت پذیر باشد و اگر مسیولیت پذیر نباشد نمیتوان او را طلبه انقلابی خواند، زیرا با عدم مسیولیت پذیری اهداف محقق نمی شود و وقتی طلبه ای در صدد این بر نیاید که اهداف انقلاب را محقق کند، به چنین طلبه ای، انقلابی اطلاق نمی شود.

پس با توجه به مطالب بالا یکی از مهمترین و بارزترین ویژگی های طلبه انقلابی، مسیولیت پذیری و شانه خالی نکردن زیر بار مسیولیت است. در صورتی که طلبه ای بی مسیولیت باشد و خود را ملتزم به مسیولیتی نکند، ملاک طلبه انقلابی را ندارد.

۵_صبور بودن در تحقق اهداف انقلاب

پر واضح است که یکی از رموز موفقیت و پیروزی، صبر و تحمل در مشکلات است، و تجربه نشان داده است که، کم حوصلگی و عجله در کارها موجب خدشه وارد شدن و ناتمام ماندن کارها می شود.

یکی از چیزهایی که باید برای طلبه انقلابی بسیار مهم و حایز اهمیت باشد این است که اهداف و آرمان های انقلاب اسلامی محقق شوند و وقوع پیدا کنند؛ راه پیروزی و محقق شدن آنها نیز صبوری کردن و پله پله گام نهادن می باشد. پس طلبه انقلابی نباید در کار ها بی صبرانه عمل کند، زیرا در محقق کردن اهداف انقلاب پیروز نمی شود، علت این عدم موفقیت و پیروزی هم حدیثی از امام صادق(ع) است که فرمودند:«کسی که صبر کند، پیروز می شود».(اصول کافى جلد ۱ صفحه ۳۱) معنای حدیث، این است که اگر شخصی عجله کند و صبر در کارهایش نداشته باشد، به پیروزی و موفقیت نمی رسد. بنابراین طلاب انقلابی باید صبر در کار ها خصوصا صبر در محقق شدن اهداف انقلاب داشته باشند و اگر صبر نداشته باشند طبق حدیث بالا اهداف محقق نشده و پیروزی حاصل نمی شود. اگر طلبه ای بداند که با عجله کردن اهداف انقلاب محقق نمی شود ولی باز هم عجله کند و صبر نداشته باشد، نمی شود به چنین شخصی انقلابی گفت و او را طلبه انقلابی نامید، زیرا می داند که با عجله کردن اهداف انقلاب محقق نمی شود ولی باز عجله و تند روی می کند.

ب: تقویت بنیه علمی:

۱_ خوب درس خواندن:

یکی از مهمترین و بارزترین ویژگی های طلبه انقلابی  خوب درس خواندن و کسب علم و دانش است؛ خصوصا در این دوره ی زمانی خاص که همه ی ادیان و فرقه ها سعی در این دارند با وارد کردن شبهه در ذهن و افکار مسلمانان آن ها را از دین حق، دور و منحرف سازنند و همچنین از خود مسلمانان افرادی هستند که در حال بدعت گذاری و تحریف کردن دین و مبانی انقلاب اسلامی هستند؛ پس نیاز انقلاب اسلامی  در حال حاضر این است که طلبه انقلابی کسب علم کند و خوب درس بخواند، تا بتواند پاسخ این شبهات را بدهد و جلوی این بدعت ها و تحریفات را بگیرد. علاوه بر این در دین اسلام نیز به کسب علم، اهمیت بسیار فراوانی داده شده است و همچنین روایات بسیار عجیب و زیبایی پیرامون کسب علم وجود دارد که به آن اشاره می کنیم؛ در روایتی پیامبر اکرم(ص) می فرمایند: «کسی که در جستوجوی دانش از خانه اش بیرون شود، رهپوی راه خداست تا برگردد».(سنن ترمذی ج۵ ص۵۰) و همچنین در تفسیر رازی آمده است که پیامبر اکرم(ص) فرموده اند: «هر کسی که مرگش فرا رسد، درحالی که در جست و جوی دانش برای زنده نگه داشتن اسلام باشد، فاصله او و پیامبران در بهشت یک درجه خواهد بود».(تفسیر رازی ج ۲ ص ۱۸۰)

پس با توجه به مطالب بالا، متوجه می شویم تجلی و نمود طلبه انقلابی در خوب درس خواندن، تحصیل علم و استحکام پایه های علمی طلبگی است. طلاب انقلابی باید با حضور خوب و تلاش فراوان، در صحنه درس خواندن این زمینه را برای خودشان فراهم کنند که مبلغ یا مدرس خوب حوزه و دانشگاه شوند تا بتوانند آن افکار انقلابی را نشر و گسترش دهند و یا اینکه در عرصه ها و جایگاه های دیگر خدمت گذار خوبی برای انقلاب و اسلام  باشند.

پس اگر طلبه ای نتواند با خوب درس خواندن از مبانی انقلاب دفاع کند و نتواند این انقلاب را با فراگرفتن علوم مختلف گسترش بدهد اطلاق کلمه انقلابی بر همچین شخصی جفا در حق انقلابی ها و انقلابی گری است. بنابراین از ملاک های تشخیص طلبه انقلابی از غیر انقلابی خوب درس خواندن و تقویت بنیه ی علمی می باشد، اگر دیدیم شخصی در مباحث علمی سستی می کند و درس نمی خواند و درس خواندن و کسب علم را برای خود در این عصر لازم نمی داند، بدانیم که این نه انقلابی  است و نه از انقلاب چیزی متوجه شده است.

۲_مطالعه تاریخ بالاخص تاریخ معاصر:

از دیگر ویژگی های طلبه انقلابی ای این است که بداند الان در چه دورانی هستیم و چه دورانی را در صد و یا دویست سال پیش، پشت سر گذاشته ایم و چه حوادث تلخ و ناگواری بر این کشور با عظمت عارض شده است و نیز بداند که در حال حاضر مشغول چه حرکت عظیم و بزرگی می باشیم که در طول تاریخ اسلام بی نظیر بوده است و این تنها با مطالعه کردن تاریخ، خصوصا تاریخ معاصر به دست می آید. یکی از دیگر فایده های مطالعه کردن تاریخ معاصر این است که با مطالعه کردن دقیق، وقایع  و اتفاقاتی را که در زمان گذشته اتفاق افتاده است، علت یابی می کنیم تا تجربه ای حاصل شود و از به دام افتادن در فتنه های زمان حال و نقشه های دشمن در امان باشیم. پس یکی از فایده های مطالعه تاریخ معاصر به دست آوردن تجربه است و در این رابطه امام علی(ع): فرموده اند:«کسی که تجربه ها را حفظ می کند کار های او درست و دور از خطا انجام می پذیرد».(غررالحکم ص۴۲).

اگر طلبه انقلابی، تاریخ خصوصا تاریخ معاصر را مطالعه نکند و اتفاقاتی که افتاده را بررسی و علت یابی نکند و نداند که مثلا فلان فتنه و یا اتفاق و یا فلان حمله به چه علت و یا به خاطر کدام سهل انگاری بوده است، احتمال دارد طلبه ای که حرف از  انقلاب می زند و خود را انقلابی می خواند به خاطر کم تجربگی و عدم مطالعه کردن تاریخ در فتنه ها تغییر مسیر  دهد و یا اگر تغییر مسیر ندهد، نتواند دیگران را درست و صحیح به سوی حق هدایت کند و مسیر درست را نشان مردم بدهد.

بنابراین لازمه طلبه انقلابی مطالعه کردن تاریخ معاصر و علت یابی و تجربه کسب کردن از گذشته است و گرنه نمی تواند طلبه ای مفید برای انقلاب و اسلام باشد.

۲_اجتماعی

الف)سیاسی:

۱_پایبندی به مبانی و ارزش های اساسی اسلام و انقلاب:

روشن و مبرهن است، وقتی انسان ایمان به یک نظام و انقلاب و یا دین و مذهب پیدا می کند باید به دستورات و قوانین آن نظام نیز ملتزم و پایبند  باشد؛ اگر فقط در حد سخن و کلام باشد و در مقام اجرا، آن عقاید و پایبندی را نشان ندهد نمی توان گفت که همچین شخصی ایمان به این نظام و انقلاب دارد.

اما در بحث ما، طلاب انقلابی و روحانیون مبارز، از ستون های انقلاب اسلامی به شمار می روند و اعتقاد و ایمان کامل به این نظام و انقلاب دارند. در بیان بالا عرض کردیم وقتی صحبت از ایمان و اعتقاد می شود و ذکر شد که ایمان باید در عمل مشخص شود پس ناچارا طلاب انقلابی که، ایمان به انقلاب دارند باید پایبند به مبانی نیز باشند و از این مبانی دفاع کنند ،اگر این پایبندی به مبانی  وجود داشت، حرکت انقلاب، حرکتی صحیح، دنباله دار و مستقیم خواهد بود. در فتنه ها و حوادث تغییر و تبدل پیدا نمی کند. اگر این پایبندی برای یک طلبه وجود نداشته باشد، به افراط و تفریط کشیده می شود، یعنی در بعضی مسایل که باید کوتاه بیاید بیش از اندازه مساله را دنباله دار می کند و در بعضی مسایل، باید پایبند باشد، تفریط و کم کاری میکند و در حدیثی امام علی (ع) میفرمایند که: «اعلموا ان الله تبارک و تعالی یبغض من عباده المتلون فلا تزولوا عن الحق و ولایه اهل الحق فان من استبدل بنا هلک_ بدانیدا که خداوند تبارک وتعالی از بندگان بی ثبات و دمدمی مزاج خود تنفر دارد پس از حق و دوستی با حق جویان دور نشوید زیرا کسی که دیگران را به جای ما بگیرد هلاک می شود».(میزان الحکمه جلد ۹ ص۲۲۳)پس یک طلبه انقلابی طبق این حدیث نباید دم دمی مزاج، و بی ثبات در مسیر حق باشد، بلکه اگر حق را پیدا کرد، باید تا آخر از حق دفاع کند و پایبند به مبانی حق باشد. اما شاید این سوال پیش بیاید، این مبانی چه هستند که باید یک طلبه انقلابی پایبند به آن ها باشد؟ در جواب باید بگوییم که مقام معظم رهبری(حفظه الله) در سالگرد ارتحال حضرت امام خمینى (ره)(۱۴/۳/۱۳۹۲) به مبانی انقلاب اسلامی در عرصه های فرهنگ و سیاست و اقتصاد اشاره ای نمودند که ما به صورت مختصر آن ها را ذکر می کنیم:

عرصه‌ی سیاست داخلی

۱_تکیه به مردم

۲_تأمین اتحاد و یک‌پارچگى ملت

۳_مردمى بودن و غیر اشرافى بودن

۴_دلبسته بودن به مصالح ملت

۵_کار و تلاش همگانى براى پیشرفت کشور

عرصه‌ی سیاست خارجى

۱- ایستادگى در مقابل سیاست‌هاى مداخله‌گر و سلطه‌ طلب

۲-برادرى با ملت‌هاى مسلمان

۳-ارتباط برابر با همه‌ی کشورها، به جز کشورهایى که تیغ را روى ملت ایران کشیده‌اند و دشمنى می‌کنند

۴-مبارزه با صهیونیسم

۵-مبارزه براى آزادى کشور فلسطین

۶-کمک به مظلومین عالم

۷- ایستادگى در برابر ظالمان

عرصه‌ی فرهنگ

۱- نفى فرهنگ اباحه‌گرى غرب

 ۲-نفى جمود و تحجر

 ۳-نفى ریاکارى در تمسک

 ۴-دفاع قاطع از اخلاق و احکام اسلام

۵- مبارزه با ترویج فحشا و فساد در جامعه

عرصه‌ی اقتصاد

۱-تکیه‌ به اقتصاد ملى و اقتصاد مقاومتی

۲- تکیه‌ به خودکفایى

۳-عدالت اقتصادى در تولید و توزیع

۴-دفاع از طبقات محروم

۵-مقابله‌ى با فرهنگ سرمایه‌دارى در عین احترام به مالکیت

۶-هضم نشدن در اقتصاد جهانى

۷-استقلال اقتصادی

پس طلاب باید به این مبانی پایبند باشند و از این مبانی دفاع کنند، اگر طلاب که سردمدار این انقلاب هستند از این ها دفاع نکند و استقامت در این مبانی نداشته باشند، چه کسانی باید دفاع کنند. من این وعده را به طلاب انقلابی بدهم که امام علی(ع) فرمودند: افضل السعاده استقامه الدین_بالاترین  خوشبختی استقامت در دین است(میزان الحکمه جلد۹ ص۱۲۲) پس طلاب انقلابی با استقامت در انقلابی که برای دین، علم برافراشته ان شالله از سعادت مندان خواهند بود.

۲_هدفگیری آرمان های انقلاب و همت بلند برای رسیدن به آنها:

یکی از بزرگترین گناهان یاس و نا امیدی از درگاه خداوند متعال می باشد. انسان هیچگاه نباید از درگاه خدا نا امید شود، زیرا نومیدی انسان را از پیمودن راه برای هدف دل سرد می کند و انگیزه ی کافی و وافی که برای رسیدن به هدف لازم بوده را از انسان سلب می کند. طلاب انقلابی که یکی از ارکان انقلاب اسلامی هستند هیچگاه نباید از رسیدن به اهدافی که برای انقلاب در نظر داشتند نا امید بشوند، تنها طلاب انقلابی هستند که باید شور کافی برای رسیدن به هدف داشته باشند و به دیگران نیز شور و هدف بدهند، اگر خود طلاب نا امید بشوند از یک طرف طبق حدیثی امام علی(ع) دچار بزرگترین بلا شده اند که فرمودند: «اعظم البلا انقطاع الرجا_ بزرگترین بلا، نا امیدی است».(غررالحکم حدیث۲۸۶۰) و از طرفی دیگر، چه کسی است که به دیگران و جوانان کشور شور و انگیزه برای ادامه راه و هدف بدهد خصوصا در این دوره زمانی خاص که بعضی ها سعی می کنند با صحبت های گزاف، بیهوده و توخالی جامعه و جوان های ما را دچار نا امیدی کنند، بگویند دیگر فایده ای ندارد و یا ما نمیتوانیم به هدف نهایی برسیم! هرگز نباید منصرف شویم برای رسیدن به آرمان ها و آرزوهای بلند، نباید تسلیم شویم در مقابل فشار ها و تحریم ها و هر نوع فعالیت های دشمن، باید با انرژی و با انگیزه جلوی هجمه های دشمن بایستیم و با توکل بر خدا ان شالله پیروزی و سربلندی برای مسلمین جهان و انقلاب اسلامی ایران است.

۳_پایبندی به استقلال کشور

بدیهی و روشن است که استقلال داشتن و عدم دخالت اجانب و بیگانگان در هر امری، موجب پیشرفت و تصمیم گیری بهتر در کارها می شود. همچنین است که، هر فردی به تنهایی در زندگی شخصی خود طالب استقلال است و دوست دارد که در تصمیم گیری کار ها، مستقل باشد و دیگران در کارهایش دخالت نکنند. در یک کشور و حکومت نیز اینچنین است، یعنی اینکه هر کشوری دوست دارد در عرصه فرهنگ، سیاست و اقتصاد مستقل باشد و به بقیه کشور ها نیازمند نباشد و همچنین نگذارد دیگران در امور جامعه دخالت و یا امر و نهی کنند. و علت این عدم دخالت هم امام خمینی(ره) فرمودندکه:«اگر دخالت اجانب خصوصاً امریکا، شوروی، انگلیس وجود داشته باشد، هر رژیمی که روی کار بیاید تنها آلتی خواهد بود برای عقب نگهداشتن ملت و ادامۀ بدبختی‌ها و محرومیت‌ها»(صحیفه نور جلد ۲ ص۱۱۳) بله درست است، واقعا اگر اجانب در امور کشور دخالت کنند باعث عقب ماندگی و ذلت کشور می شود و ما نباید این ننگ را بپذیریم، ما نباید بگذاریم که دشمنان، با ورود به کشور و برهم زدن استقلال کشور و تغییر دادن فرهنگ، ما را خوار و ذلیل کنند، هرگز! مگر امام حسین(ع) نفرمودند که:« انی لا اری الموت الا سعاده و لا حیاه مع الظالمین الا برما_ به تحقیق من نمی بینم مرگ را مگر سعادت و نمیبینم زندگی در کنار ستمگر را مگر عار و ننگ»(تحف العقول ص۲۷۶) ما هیچ وقت نمی گذاریم دشمنان، استقلال کشور را بر هم بزنند و ورود به کشور پیدا کنند و بخواهند در کنار ما زندگی کنند. بر هم خوردن استقلال نیز در عرصه های مختلف گوناگون است، مثلا استقلال سیاسی معنایش این است که ما نباید در زمینه سیاسی فریب دشمن و نقشه های دشمن را بخوریم و باید نقشه های آن ها را خنثی و یا مقابل به مثل کنیم و استقلال فرهنگی یعنی اینکه سبک زندگی اسلامی و ایرانی داشته و در سبگ زندگی، از دشمن الگو گیری نکنیم و استقلال اقتصادی یعنی اینکه ما در هاضمه اقتصاد جهانی هضم نشویم.

پس بنابراین طلاب انقلابی به عنوان یکی از ستون های نظام باید در حفظ استقلال کشور کوشا باشند و نگذارند در هیچ عرصه و زمینه ای استقلال کشور بر هم بخورد، زیرا با برهم خوردن استقلال انقلاب و کشور به دین و آیین اسلام ضربه وارد می شود، طلاب به حوزه های علمیه آمده اند تا با فرا گرفتن علوم مورد نیاز  از دین اسلام دفاع کنند، یکی از راه های دفاع هم جلوگیری از تجاوز بیگانگان و برهم زدن استقلال کشور است.

۴_حساسیت در برابر دشمن و نقشه دشمن و عدم تبعیت آن

یکی از ویژگی های مهم طلاب انقلابی این است که باید دشمن را بشناسند و نقشه های احتمالی دشمن را تشخیص دهند و از تبعیت کردن دشمنان اسلام و انقلاب، سرباز زنند و خداوند متعال  در قرآن کریم این عدم تبعیت از دشمن را، جهاد کبیر نامیده است.«فَلَا تُطِعِ الْکَافِرِینَ وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَادًا کَبِیرًا_پس از کافران اطاعت مکن و با [الهام گرفتن از] قرآن با آنان به جهادى بزرگ بپرداز»(سوره فرقان آیه ۵۲) و همچنین در حدیثی پیامبر اکرم (ص) کسانی که دشمنان را می شناسند و از دشمن پیروی نمی کنند، عاقل ترین مردم خوانده است«بدانید که عاقل ترین مردم کسی است که پروردگارش را بشناسد و از او پیروی کند، دشمنان خدا را بشناسد و از آنان نافرمانی کند».(اعلام الدین ص۳۳۷ حدیث۱۵) اما این سوال پیش می آید که چه ضرورتی دارد طلاب انقلابی دشمنان را بشناسند؟ و یا از نقشه های دشمنان پیروی نکنند؟ اما در جواب سوال اول باید بگوییم که یکی  از مهمترین راه های مبارزه و مقابله با دشمن شناخت دقیق و صحیح دشمن است، یعنی اگر طلاب انقلابی دشمنان خود و انقلاب و اسلام را بشناسند و بدانند از چه راه ها و روش هایی برای نابود کردن اسلام و انقلاب فعالیت می کنند راحت تر می توانند در مقابل دشمن بایستند و نقشه ها و فتنه های مرموزانه آن ها را خنثی کنند. و اما در جواب سوال دوم باید بگوییم که علت پیروی نکردن طلاب انقلابی از نقشه های دشمن این است که، یکی از نهاد ها و سازمان هایی که، از ابتدای انقلاب پشت نظام ایستاده بود و از انقلاب و اسلام دفاع می کند طلاب انقلابی و حوزه های علمیه بودند، نگذاشتند که انقلاب به دست نا اهلان بیفتد، اگر طلاب انقلابی از نقشه هایی که دشمن برای نابود کردن انقلاب و اسلام برنامه ریزی می کند پیروی کنند دیگر چیزی از اسلام و انقلاب باقی نمی ماند، دیگر چه کسی است که بخواهد از انقلاب دفاع کند؟

پس طبق مطالب بالا روشن و واضح  گشت که، یکی از مهمترین شاخصه های طلاب انقلابی شناخت دشمن و سرباز زدن از نقشه های دشمن است.

ب)فرهنگی:

۱_ اثر گذاری بر محیط:

یکی از بارزترین ویژگی های طلاب انقلابی این است که بتوانند بر محیط اطراف خودشان اثر بگذارند و دایما در حال فعالیت و فرهنگ سازی اسلامی باشند. اگر طلاب واقعا این دغدغه را نداشته باشند و در فکر این نباشند که بر محیط اطراف خودشان تاثیر بگذارند؛ نمی شود کلمه انقلابی را بر آن ها اطلاق کرد. طلبه انقلابی یعنی دل سوز و مخلص بودن و برای اینکه انقلاب پایدار بماند و افراد انقلابی وبا اخلاص به جامعه تحویل دهد، ناچار است که بر محیط اطراف خود اثر بگذارد، البته این کار با سیاسی کاری به دست نمی آید، با معنویت به دست می آید، با صفا به دست می آید، با استحکام رابطه با خدا به دست می آید و امام علی (ع) در این رابطه می فرمایند:«هر کس رابطه اش را با خدا اصلاح کند خداوند رابطه او را با مردم اصلاح خواهد نمود».(من لایحضره الفقیه ج۴ ص۳۹۶ ح۵۸۴۵)

۲_ امر به معروف و نهی از منکر:

در عصر و دوره ای هستیم که همه ی ادیان و فرقه های ضاله، دندان تیز کرده اند تا اسلام و انقلاب اسلامی را تخریب کنند، خصوصا جوان های ما را به سمت فحشا و منکر بکشانند تا هر چه سریعتر، به اهداف شوم خودشان برسند، امروز دشمن این کار را می کند، چه کسی می تواند جلوی این منکر ها را بگیرد و از فضیلت های دفاع کند؟ آیا کسانی غیر از طلاب انقلابی که به دنیا و منافع شخصی و دنیوی دل نبسته اند و با امر به معروف و نهی از منکر از این فضیلت ها و باید ها و نباید ها دفاع کنند؟ گذشته از این که امر به معروف و نهی از منکر در این دوره ی زمانی خاص لازم است، بسیار با فضیلت و مهم می باشد تا جایی که امام علی (ع) فرموده اند: «ما أعمالُ البِرِّ کُلُّها وَ الجِهادُ فى سَبیلِ اللّه‏ِ عِندَ الامرِ بِالمَعرُوفِ و َالنَّهىِ عَنِ المُنکَرِ إِلاّ کَنَفثَهٍ فى بَحرٍ لُجِّىٍّ_همه کارهاى خوب و جهاد در راه خدا در برابر امر به معروف و نهى از منکر چون قطره‏ اى است در دریاى عمیق».( نهج البلاغه(صبحی صالح)  ص ۵۴۲ ، ح ۳۷۴) و همچنین در قرآن کریم نیز آمده است که:«وَلْتَکُن مِّنکُمْ أُمَّهٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ وَأُوْلَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ_و باید از میان شما گروهى [مردم را] به نیکى دعوت کنند و به کار شایسته وادارند و از زشتى بازدارند و آنان همان رستگارانند».(سوره آل عمران آیه۱۰۴) در آیه کریمه فعل امر(ولتکن) آمده است و ظهور در وجوب دارد و ظواهر قرآن نیز برای ما حجت هستند پس طبق  این آیه واجب است بر همه ی مردم بالاخص طلاب انقلابی که امر به معروف و نهی از منکر کند.

۳_بلند کردن پرچم عدالت خواهی:

یکی از بارزترین ویژگی های طلاب انقلابی این است که اولا عادل باشند و عدالت داشته باشند یعنی اینکه عمل گناهی انجام ندهند و خلاف مروت عمل نکنند و ثانیا سعی کنند دیگران را به سمت عدالت و عدالت خواهی سوق دهند و اگر در یک نهاد، موسسه و یا اداره ای مشاهده کردند که عدالت بین همه رعایت نشده است باید حق را از ناحق مشخص کنند  و به مسیول مربوطه گزارش بدهند، باید همه ی طلاب انقلابی اینطور باشند باید پرچم عدالت را علم کنند باید هر جایی بی عدالتی دیدند یک لحظه آرام و قرار نداشته باشند یک لحظه از درخواست و مطالبه ی عدالت کوتاهی نکنند، گفتمان عدالت خواهی را فریاد کنند. و در قرآن کریم در مورد عدالت خواهی آمده است که:«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ کُونُواْ قَوَّامِینَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ یَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ- اى کسانى که ایمان آورده‏اید براى خدا به داد برخیزید و به عدالت‏شهادت دهید و البته نباید دشمنى گروهى شما را بر آن دارد که عدالت نکنید عدالت کنید که آن به تقوا نزدیکتر است و از خدا پروا دارید که خدا به آنچه انجام مى‏دهید آگاه است»(مایده آیه ۸).

انقلاب اسلامی تشکیل شده است که عدالت را برقرار کند، حق را از ناحق مشخص کند، محوریت اصلی اسلام بر این است که به فریاد مظلوم برسد و با ظالم مبارزه کند، طلبه انقلابی هم باید چنین ویژگی ای داشته باشد و هیچ گاه از مطالبه ی حق کوتاهی نکند، طلابی که حرف از انقلاب میزنند باید به مبانی و اهداف انقلاب نیز پایبند باشند اینطور نباشد که خودشان عدالت را رعایت نکند ولی برچسب انقلابیون را به خود بچسباند. پس با توجه به توضیحات بالا یکی از ملاک های ضروری طلاب انقلابی بلند کردن پرچم عدالت خواهی است.

نتیجه گیری

اما نتایجی را که می توان از این مقاله به دست آورد به شرح ذیل می باشد:

۱_ طلبه انقلابی به معنای بی تقوا بودن و تند روی کردن نیست، بلکه به معنای یک انسان مهذب و خودساخته ایست که در مورد اتفاقات پیرامون خود، که مربوط به اسلام و انقلاب هست، دخالت می کند و از منافع و مبانی انقلاب اسلامی دفاع می نماید.

۲_ طلبه انقلابی به این معنا نیست که دروس حوزوی  را رها کند و اهمیتی به خواندن و بحث کردن آن ها ندهد؛ بلکه طلبه انقلابی باید به درس و بحثش به عنوان یک تکلیف نگاه کند و خوب درس بخواند و در این رابطه مقام معظم رهبری(حفظه الله) فرمودند که: اگر به مقام اجتهاد هم برسید نباید از فعالبت علمی دست بکشید.(مجله خط۲۲۹)

۳_ صفات و ملاک های طلاب انقلابی یک صفات مستحدثه ای نیست که در یک دوره  خاص برای بعضی طلاب به وجود آمده باشد و در یک برهه ای دیگر از بین برود؛ بلکه این ملاک ها باید در تمام دوران زندگی او استمرار داشته باشد و بر اساس اتفاقات مختلف  بتواند آنها را تطبیق بر مصادیق کند.

۴_ با توجه به بررسی ملاک ها اعم از ملاک های فردی و اجتماعی و شاخصه هایی که، برای طلاب انقلابی ذکر شد، اگر بخواهیم یک فرد انقلابی  با تمام این ملاک ها به صورت کامل ذکر کنیم باید ایمه معصومین(علیهم اسلام) را معرفی نماییم که به عنوان انقلابی ترین افراد در روی زمین بوده اند و هستند.

والحمدلله رب العالمین

منابع و ماخذ

۱_قرآن الکریم

۲_نهج البلاغه

۳_فرهنگ لغت معین، محمد معین، ناشر:امیر کبیر،۱۳۶۴

۴_ غیاث اللغت،غیاث الدین محمد رامپوری،ناشر امیر کبیر،۲۰/۸/۱۳۸۸

۵_ انقلاب سیاسی،هانا آرنت، مترجم عزت الله فولاد وند،نشر خوارزمی،۲۱/۳/۱۳۸۴

۶_مراحل اساسی اندیشه در جامعه شناسی،ریمون آرون، مترجم باقر پرهام، ناشر شرکت انتشارات علمی و فرهنگی،۲۸/۷/۱۳۸۲

۷_ انقلاب اسلامی،محمد مهدی آصفی، ناشر اندیشه ماندگار،۱۷/۵/۱۳۸۹

۸_ جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن،محمد تقی مصباح،ناشر شرکت چاپ و نشر بین الملل،۶/۴/۱۳۷۹

۹_ صحیفه نور، بیانات امام خمینی(ره)،ناشر وزارت فرهنگ و ارشاد۲/۲/۱۳۷۶

۱۰_مجله خط، خانه طلاب جوان، علی اصغر سهرابی، ویژه نامه سالروز سفر مقام معظم رهبری به قم،۴/۸/۱۳۹۰

۱۱_ جهاد اکبر،امام خمینی، ناشر موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، ۱۳/۷/۱۳۸۷

۱۲_غررالحکم و درر الکلم، امام علی (ع)، گرد آورنده :آمدی و عبدالواحد بن محمد، ناشر دار الکتاب اسلامی

۱۳_اصول الکافی، محمد بن یعقوب کلینی، ناشر دارالثقلین، ۲۲/۱۰/۱۳۸۸

۱۴_ سنن ترمذی، محمد بن عیسی ترمذی، ناشر موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان، ۱۳۸۷

۱۵_ تفسیر رازی،محمد بن عمر فخر رازی، مترجم علی اصغر حلبی، ناشر اساطیر، ۵/۶/۱۳۸۶

۱۶_ میزان الحکمه، ری  شهری محمدی، ناشر موسسه علمی فرهنگی دار الحدیث،۱۳۸۹

۱۷_ تحف العقول، ابن شعبه حسن بن علی، مترجم صادق حسن زاده، ناشر آل علی(ع)، ۱۳۸۲

۱۸_ اعلام الدین،حسن بن محمد دیلمی، ناشر موسسه آل البیت(ع) لاحیا التراث۱۸/۱۱/۱۳۷۳

۱۹_ من لا یحضره الفقیه، محمد بن یعقوب کلینی، ابن بابویه، ناشر انصاریان

 

بررسی و تحلیل ملاک های طلبه انقلابی از منابع دینی