افطاری شعبان المعظم

در آخرین روز های شعبان المعظم افطاری ساده ای در مسجد شمالی مدرسه علمیه مروی برگزار شد

و حجت الاسلام والمسلمین تیموری نکاتی در مورد التزام به زی طلبگی و توجه به موعظه درونی و گذر عمر اشاره کردند.