اطلاعیه مراسم جز خوانی ماه مبارک رمضان

طلابی که قصد شرکت در

مراسم جزءخوانی ماه مبارک رمضان به عنوان

قاری یا مبین آیات قرآن کریم را دارند

هرچه سریع تر اسامی خود را به حجت الاسلام آقا بیگی تحویل دهند.