ثبت نام در اردوی جهادی حوزه علمیه مروی

حوزه مقاومت بسیج آیت ا… مهدوی کنی(ره)، حوزه علمیه فخریه مروی برای فروردین ۹۸ اردوی جهادی برگزار می کند.

زمان چهارم فروردین تا دوازده فروردین

استان هرمزگان شهرستان میناب منطقه هشتبندی

مسؤول ثبت نام
حجت الاسلام والمسلمین
جواد جهانتاب

۰۹۳۶۷۰۶۹۷۱۳