اجتماع علما ، روحانیون و طلاب حوزه علمیه استان تهران در حمایت از مردم مظلوم یمن