آیت الله سید ابراهیم خسروشاهی (رضوان الله تعالی علیه)

حضرت آیت‌ الله سید ابراهیم خسروشاهی  (۱۳۰۳-۱۳۹۵) عالم ربانی و استاد اخلاق حوزه علمیه تهران. ایشان از محضر بزرگانی چون آیت الله شیخ عباس تهرانی، آیت الله شیخ عبدالجواد اصفهانی، آیت الله العظمی گلپایگانی، آیت الله میرزا علی آقا صافی گلپایگانی، آیت الله سید عبدالاعلی سزاواری، آیت الله العظمی بروجردی، آیت الله علامه طباطبایی و حضرت امام خمینی رضوان الله علیهم استفاده‌های فراوان برد. حضرت امام(ره) در نامه ای از ایشان به عنوان «سیدالعلماء» تعبیر کرده اند.

در کنار تعلیقات و حاشیه‌های کتاب‌ها، یادداشت‌های مستقلی نیز از ایشان در دفترهای جداگانه آمده است که شامل: شرح گلشن راز، سخنانی حول تفسیرالمیزان و یادداشت‌هایی برای سخنرانی در مناسبت‌های مختلف، یادداشت‌هایی برای تدریس در کلاس‌های مختلف اخلاق و نیز یادداشت‌هایی برای کتاب بینش اسلامی مدارس است.

مدرسه علمیه مروی مفتخر بود از که نور این عالم ربانی سالیان متمادی استفاده می کرد. از دروس مقدمات گرفته تا دروس عالی حوزه ، هنوز حضور گرم ایشان در جای جای مدرسه مروی و سپه سالار حس می شود و انگار همین دیروز بود که تک تک طلاب مشتاقانه بر سر درس اخلاق این مرد الهی حاضر می شدند.

روحشان شاد و یادشان گرامی باد.