آیت الله ابوالحسن شریف طبرستانی(دام ظله)

عضو هیت علمی جامعه مدرسان حوزه علمیه قم و استاد حوزه علمیه مروی

اساتید: علامه شعرانی و گرجی

میزان تحصیلات: اجتهاد و دکتری در فلسفه از دانشگاه تهران سال ۱۳۴۵

استاد طبرستانی از مدرسان بلامنازع کتاب الرسائل؛ رساله استصحاب شیخ انصاری هستند.

ایشان تدریس خود را در سال ۱۳۸۱ در مدرسه مروی آغاز کرده

و درس هایی همچون کفایه الاصول و رسائل و منظومه را تدریس کرده اند.