آغاز پذیرش حوزه علمیه مروی

حوزه علمیه مروی برای سال تحصیلی ۹۸-۹۹ از متقاضیان ثبت نام به عمل می آورد. ثبت نام از طریق شماره تلفن های ۰۹۲۲۱۵۸۹۲۸۴ و

۰۲۱۳۳۹۱۹۱۱۵ داخلی ۲۲۳

و یا سایت حوزه علمیه مروی https://b2n.ir/56335

ضمنا ثبت نام از طریق سایت حوزه علمیه قم الزامی میباشد www.howzeh.qom.ir