مدرسه معمار

    

مسجد و مدرسه حاج ابوالحسن معمار باشی در محله عودلاجان یکی از قدیمی ترین محله های تهران واقع شده است . ساختمان مدرسه در کوچه باغ پسته بیک (پسته بک)که از ابتدای کوچه امام زاده یحیی شروع و انتهای آن به خیابان ری منتهی میشود قرار دارد .مسجد و مدرسه معمارباشی از شمال شرق به میدان باغ پسته بک، از جنوب به خیابان پانزده خرداد و از غرب به خیابان مصطفی خمینی راه دارد.  این ساختمان توسط حاج ابوالحسن معمار باشی در سال ۱۳۰۳ هجری شمسی ساخته شده است . وی علاوه بر اینکه سازنده این ساختمان می باشد ،بانی مدرسه سپهسالار نیز می باشد که این مسجد در جوار مدرسه سپهسالار تهران در میدان بهارستان قرار دارد. کتیبه سنگی سردر مدرسه معمار باشی حاوی وقف نامه به نام واقف و و موقوفانی است که برای مخارج و نگهداری مدرسه و مسجد وقف شده است. 
کتبیه به خط محمد ابراهیم تهرانی مشهور به میرزا محمود حجاری آن، کار استاد عبدالرسول حجار است.  نخستین راهپیمایی مشروطیت از روبه روی این مدرسه آغاز شد. 
مأموران حکومت یکی از وعاظ مشروطه خواه به نام شیخ محمد واعظ اصفهانی را در این محل دستگیر کردند. 
طلاب مدرسه مانع شدند و کار به زد و خورد کشید سربازان چند گلوله شلیک کردند یک تیر به قلب طلبه ای به نام سیدعبدالحمید اصابت کرد و او نخستین شهید مشروطه ایران بود.
چون بانی این مدرسه حاج ابوالحسن اصفهانی است و در دوره قاجار دارای منصب معمارباشی و ملقب به صنیع الملک بوده است این دو مکان به ناب منصب او یعنی معمارباشی معروف شده است.